Επισκευή, συντήρηση, διαρρύθμιση Δημοτικών κτηρίων Βόρειας Χίου, ΔΕ Αμανής και Καρδαμύλων 2016

Στοιχεία Προκήρυξης