Επισκευή , συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κάμπου & 1ου Νηπιαγωγείου Καμποχώρων (Βασιλιώνικο) Α΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου.

Στοιχεία Προκήρυξης