Επισκευή , συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης