Επισκευή , συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου .

Στοιχεία Προκήρυξης