Επιστολή διατήρησης μειωμένοι ΦΠΑ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας