Επιστολή Δημάρχου Χίου για την κήρυξη της Χίου ως πυρόπληκτου νησιού

Προς:1. Αντιπεριφερειάρχη Χίου

κ.Γανιάρη Κώστα

2. Π.Σ.Ε.Α. Περιφερειακής

Ενότητας Χίου

Κοιν: 1.κ.Χαλλιορή Γιάννη

2.κ.Σκούφαλο Μάρκο

Σε συνέχεια της εφαρμογής του σχεδίου «Ξενοκράτης» και την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το νησί μας παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, όπως κηρυχθεί το νησί μας ως πυρόπληκτο, πράγμα απαραίτητο, για να μπορούμε να τύχουμε των όποιων αποζημιώσεων ή χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομών ή ανασχετικών έργων.

Ο Δήμαρχος Χίου

Λαμπρινούδης Πολύδωρος