Επιστολή Δημάρχου Χίου για τον Κεντρικό Λιμένα

Θέμα: Κεντρικός Λιμένας Χίου

          Επανερχόμενοι για μια ακόμη φορά, ζητούμε άμεσα να μας  ενημερώσετε για την πορεία ένταξης του νέου λιμένα Χίου στο ΕΣΠΑ Β. Αιγαίου.       

          Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου είχε ωριμάσει όλες τις μελέτες και είχε λάβει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για το νέο κεντρικό λιμάνι.

          Η κατασκευή του νέου λιμένα της Χίου είναι  έργο μείζονος σημασίας για το νησί μας, γι’ αυτό αιτούμεθα, στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών στην Περιφέρεια, να συζητηθεί στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της  ένταξης του νέου κεντρικού λιμένα Χίου στο ΕΣΠΑ  Άξονας 2  «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Περιφέρειας Β. Αιγαίου».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.   

Ο Δήμαρχος Χίου

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ