Επιστολή Δημάρχου Χίου προς Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Χίος 08/10/2013

Α.Π.: 55798

Προς: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υπ’όψιν κ.Πλακωτάρη

Κοιν:1.Βουλευτή Ν.Χίου,

κ. Μουσουρούλη Κων/νο

2.Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου,

κ.Γιακαλή Νάσο

3.Αντιπεριφερειάρχη Χίου,

κ.Γανιάρη Κωνσταντίνο

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε στο νησί μας, στις 18/08/2012, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Χίο, με την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή

του τότε Υπουργού Ναυτιλίας, κ.Μουσουρούλη καθώς και των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων.

Στη σύσκεψη αυτή, αποφασίσθηκαν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, για την κατά το δυνατόν επίλυση των προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία-άνοιγμα της Πρόσκλησης 87 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με πιστώσεις 5.000.000€. Επίσης αποφασίσθηκε, ο Δήμος μας, με δαπάνες του, να εκπονήσει μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας για τις καμένες περιοχές, στις περιοχές «Νέα Μονή» και «Ολύμπους», προετοιμάζοντας με αυτές τα έργα.

Οι μελέτες αυτές, λόγω των τρομερών γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμπλοκών, καθυστέρησαν, αλλά σήμερα πια είναι έτοιμες, αδειοδοτημένες, πλήρεις και απόλυτα επιλέξιμες να ενταχθούν στο πρόγραμμα.Οι μελέτες αυτές έχουν τους εξής τίτλους και προϋπολογισμούς:

• Αντιπλημμυρική προστασία παραλιών «Ελίντας» και «Γυαλί»- οικισμού Ολύμπων με προϋπολογισμό 400.000€

• Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης ποταμού Παρθένη, με προϋπολογισμό 637.000€

Παρακαλούμε και με στόχο να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τα έργα και να προστατεύσουμε αντιπλημμυρικά τις περιοχές αυτές , να προχωρήσετε στο άνοιγμα της πρόσκλησης 87, προκειμένου να υποβάλλουμε τα παραπάνω έργα για ένταξη και δημοπράτηση.

Ο Δήμαρχος Χίου

Λαμπρινούδης Πολύδωρος