Επιστολή Δημάρχου Χίου προς βουλευτές Χίου με θέμα: Ενίσχυση της περιοχής της Αμανής

Χίος 28/03/2013

Προς :

• κ. Κ. Μουσουρούλη

Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου

• κ. Κ. Τριαντάφυλλο,

Βουλευτή Χίου

Θεμα: Ενίσχυση της περιοχής της Αμανής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Χίου, κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2013 με θέμα: «Προβλήματα – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Αμανή», με την υπ΄ αρ. 117/2013 απόφασή του, αναγνώρισε την ανάγκη χάραξης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την περιοχή της Αμανής, ως φραγμό στην πληθυσμιακή κατάρρευση και αντιστάθμισμα στην απομόνωσή της. Υλοποιώντας την απόφαση αυτή, ζητούμε τη στήριξή σας, προκειμένου να διεκδικήσουμε γι’ αυτή την ορεινή νησιωτική περιοχή.

Συγκεκριμένα, γνωρίζοντας την ιδιομορφία της περιοχής αυτής, και λαμβάνοντας υπόψη τη συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία, στο πλαίσιο της πολιτικής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προβλέπει ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές, που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα όπως είναι οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές (άρθρο 174 παράγραφος 3), ζητούμε:

• την ένταξη της Αμανής, στις ορεινές νησιωτικές περιοχές κάτω των 3100 κατοίκων με όσα πλεονεκτήματα προβλέπονται σε αυτό το καθεστώς

• εν όψει της ανάληψης της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (2014) να διεκδικήσουμε την καθιέρωση της περιοχής της Αμανής, ως νησιωτική περιοχή με ορεινά χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προς την κατεύθυνση στήριξης της Αμανής, όπως διατυπώθηκαν παραπάνω, καθώς οι θέσεις αυτές εκφράζουν το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Χίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ