Επιστολή Δημάρχου Χίου προς Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο αεροδρόμιο της Χίου, επανερχόμαστε για μία ακόμα φορά στην πρόταση μας για προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Υ.Π.Α. και του Δήμου Χίου με στόχο την καθαίρεση των εμποδίων τα οποία δημιουργούνται στις πτήσεις charter προς το νησί μας. Μετά λύπης μας όμως διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε καμία απάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τέτοια διαδικασία δεν έχει κόστος για την Υ.Π.Α. δεδομένου ότι ο Δήμος Χίου διαθέτει συνεργεία. Άλλωστε για το συγκεκριμένο θέμα είχαμε ενημέρωση από τους tour operators από πέρσι, οι οποίοι δικαιολογημένα επικεντρώνονται με νέα έγγραφα ότι θα διακόψουν τις πτήσεις τους λόγω των φυσικών εμποδίων.

Στο σημείο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των αφίξεων, πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας προκειμένου να δημιουργήσουμε τον απαιτούμενο «clear way» αρκεί να έχουμε το συντομότερο δυνατόν την έγκριση σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ