Επιστολή Δημάρχου Χίου στα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ Χίου

 Κύριοι,

  όπως διαπιστώνουμε, οι στάσεις των λεωφορείων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης ( πάρκινγκ Φάρκαινας, Καρφάς κ.α.) βρίσκονται σε κακή κατάσταση, έχουν υποστεί φθορές και η εικόνα τους με τις αφίσες και τα πόστερς κάθε άλλο παρά τιμά τα ΚΤΕΛ.

  Γι’αυτό σας παρακαλούμε όπως φροντίσετε να καθαριστούν ή να αντικατασταθούν οι στάσεις, όπου απαιτείται, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο δήμος θα φροντίσει για την αποξήλωσή τους.

                                                                      Ο Δήμαρχος Χίου

                                                             Λαμπρινούδης   Πολύδωρος