Επιστολή Προέδρου Δ.Σ. Χίου προς τον Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Β.Αιγαίου

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως και εσείς γνωρίζετε σύσσωμη η χιακή κοινωνία έχει αναγάγει τη δημιουργία νέου λιμένα ως πρώτη προτεραιότητα για την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού μας.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί επίμονα σε πολλές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου. Επίσης ξέρετε ότι η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου είχε ωριμάσει όλες τις μελέτες και είχε λάβει τις σχετικές αδειοδοτήσεις.

Θεωρούμε λοιπόν ότι η ένταξη του παραπάνω έργου στο ΕΣΠΑ άξονας 2 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Περ. Β. Αιγαίου» θα πρέπει να γίνει από την Περιφέρεια άμεση προτεραιότητα για τη γρηγορότερη υλοποίηση του έργου.

Γι αυτό το λόγο σας προτείνω η ένταξη του νέου λιμένα στη Χίο να μπει στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου .Έτσι ώστε να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις αλλά και να διευκρινιστούν οι όποιες πτυχές του έργου προκαλούν αντιπαράθεση και δυσπιστία.