ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΙΟΥ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ

Εδώ και ενάμιση μήνα καλούμαστε να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις μιας ανείπωτης καταστροφής. Οι τεράστιες διαστάσεις της δοκιμάζουν το βαθμό ετοιμότητας όλων των φορέων που οφείλουν να συνεργαστούν σε πλαίσιο ειλικρίνειας για να οριστούν και να επιτευχθούν οι σκοποί της επόμενης μέρας.

Το πλήγμα για τη Χίο ήρθε σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά περιθώρια ελιγμών, σε όλη τη χώρα, είναι πολύ περιορισμένα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών. Τα πάντα εξαρτώνται από την κατανόηση της κεντρικής διοίκησης να ενισχύσει αποφασιστικά τις δράσεις που είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν.

Πολύ ορθά από την πρώτη στιγμή εντοπίστηκε μια πολυφωνία στις ενέργειες των θεσμικών οργάνων, με σοβαρό τον κίνδυνο ο σχεδιασμός να εμφανίσει σημάδια αναποτελεσματικότητας. Κακώς όμως αποδόθηκε σε ανταγωνιστική διάθεση. Ήταν ένδειξη περισσεύματος προσφοράς από τον καθένα μας και, γιατί όχι, απειρίας στην αντιμετώπιση τόσο εκτεταμένων καταστάσεων.

Θέλω να πιστεύω ότι τα συμπτώματα των πρώτων ημερών έσβησαν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη διάρκεια της παραμερίστηκε κάθε υπόνοια αποσπασματικής δράσης για την κρίσιμη επόμενη μέρα και συμφωνήθηκε το πλαίσιο κινήσεων και το όργανο που αναλαμβάνει να το φέρει εις πέρας. Η τριμελής ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου ήδη εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, εν γνώσει της ότι οι δράσεις έχουν διττό προσανατολισμό. Την επείγουσα μορφή επεμβάσεων, για την αντιμετώπιση των πιθανών πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση στήριξη της πληγείσας τοπικής παραγωγής και τους μακρόπνοους χειρισμούς για την πλήρη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Ο Δήμος Χίου από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε και προς τις δυο κατευθύνσεις, με βασική έγνοια στις επείγουσες επεμβάσεις. Οι Τεχνικές του Υπηρεσίες εκπόνησαν ήδη αντιπλημμυρικές μελέτες, οι εργασίες σε πολλά σημεία, κυρίως πλησίον των χειμάρρων, ξεκίνησαν και απευθύνθηκε σε όσους συμπολίτες μας αισθάνονται την ανάγκη να συνδράμουν οικονομικά με την απόλυτα διάφανη ενέργεια ανοίγματος λογαριασμού, υπό διαπαραταξιακό έλεγχο. Πέτυχε να γίνει αποδέκτης μιας πρώτης χρηματοδότησης, ύψους 350.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και συνεχίζει να διεκδικεί πόρους από κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης. Κυρίως συμμετέχει πρωταγωνιστικά στην τριμελή ομάδα εργασίας, με τακτές επικοινωνίες μεταξύ των μελών της για τον απαραίτητο συντονισμό.

Με τη δημόσια αυτή παρέμβαση επιθυμώ να ευχαριστήσω όσους θεωρούν υποχρέωση από το δικό τους μετερίζι να εισφέρουν σε οικονομική, υλική ή επιστημονική στήριξη. Η συμβολή τους είναι σημαντική. Για να πιάσει όμως τόπο, παρακαλώ όπως γίνεται σε συνεργασία και συνεννόηση με την τριμελή ομάδα εργασίας, ώστε να αποφεύγονται πιθανές επικαλύψεις ή να καθοδηγείται εκ μέρους μας σωστότερα η διάθεση τους να βοηθήσουν.

Στις κρίσιμες αυτές στιγμές είναι αναγκαίο όλοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να δώσουμε στην καμένη από τις φωτιές σήμερα Χίο μορφή καλύτερη κι από το χθες. Είναι όμως αυτονόητο ότι η συνεργασία προϋποθέτει συντονισμό. Ας τον σεβαστούμε.