Επιστολή του Δημάρχου Χίου προς το Διοικητή του Νοσοκομείου για τις ελλείψεις στα Αγροτικά Ιατρεία

Θέμα: Eλλείψεις ιατρών – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Κύριε Διοικητή,

Έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων για την καθυστέρηση στην πλήρωση θέσεων αγροτικών ιατρών στα περιφερειακά και αγροτικά ιατρεία, γι αυτό και παρακαλούμε να εξευρεθεί τρόπος να στελεχωθούν τα περιφερειακά ιατρεία και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων των χωριών μας, και ειδικά των ηλικιωμένων, που ζουν μακριά από την πόλη.

Παράλληλα υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς τα αγροτικά ιατρεία δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και σύνδεση με διαδίκτυο, ώστε να καταχωρούνται οι συνταγογραφήσεις των ασθενών.

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος των προβλημάτων, που αντιμετωπίζετε λόγω απεργιών, επισχέσεων εργασίας, αλλαγής του συστήματος υγείας, θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντικά και τα δύο ζητήματα, τα οποία σας εκθέσαμε, γι αυτό και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη διευθέτησή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, που χρειάζεσθε τη συνδρομή του δήμου, να τη θεωρήσετε δεδομένη.

Ο Δήμαρχος Χίου

Πολύδωρος Λαμπρινούδης