Επιστολή του Δημάρχου Χίου προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ

Πρόεδρε,

 Η δυσχερής συγκυρία, που βιώνουμε, επηρεάζει την οικονομική κατάσταση των δημοτών μας, των οποίων το εισόδημα συρρικνώνεται. 


          Η αδυναμία κάποιων συμπολιτών μας να καταβάλουν το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας (ΕΤΑΠ), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τους στερεί ένα βασικό κοινωνικό αγαθό κι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης.

Γι’ αυτούς τους λόγους, επιβάλλεται οι δήμοι να στηρίξουμε με κάθε μέσο, τους δημότες μας, που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, προτείνοντας λύσεις πραγματοποιήσιμες, που θα τους προστατεύουν και θα τους δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας.

Προτείνουμε:

  • Να ανασταλεί η καταβολή της 2ης δόσης, να επανεξεταστεί το μέτρο και να βελτιωθεί, επιλέγοντας άλλο τρόπο είσπραξης.
  • Να δράσουμε συλλογικά, σε συνεργασία με την ένωση περιφερειαρχών.
  • Να συστήσουμε ομάδες στήριξης των δημοτών με την επίβλεψη των νομικών συνεργατών των Δήμων. 
  • Να οργανώσουμε την παροχή οικονομικής στήριξης των απόρων συμπολιτών μας με έκτακτα βοηθήματα, μέσω του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας των δήμων.

Πολύδωρος Λαμπρινούδης

 

 

Πρόεδρος ΠΕΔ Β. Αιγαίου

Δήμαρχος Χίου