ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/07/2020
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

55000

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

02/07/2020