ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2021

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/08/2021
και ώρα: 10:30

Προυπολογισμός:

60.000,00 ευρώ

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

24/08/2021
και ώρα: 10:00