«Εποπτεία & συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών» (2024) (CPV: 50870000-4)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/04/2024
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

60.000.00 €