Έργα στην οδό Δημοκρατίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑμεΑ στα δημοτικά κτίρια και σε Κοινόχρηστους χώρους», θα ξεκινήσει τις εργασίες επί τμήματος της οδού Δημοκρατίας, από τη συμβολή της με την οδό Τζων Κέννεντυ έως την είσοδο του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015.

Παρακαλούνται τα σταθμευμένα μηχανάκια και οχήματα στην οδό Δημοκρατίας, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Τζων Κέννεντυ (μπροστά από το Δημαρχείο) να απομακρυνθούν, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, χωρίς προβλήματα.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού, που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ.

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Β’