Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών» Υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων»

Στοιχεία Προκήρυξης