Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων

Στοιχεία Προκήρυξης