Εργασία φύλαξης, αποθήκευσης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/08/2021

Προυπολογισμός:

2.246,40 €