Εργασία φύλαξης, αποθήκευσης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/03/2021

Προυπολογισμός:

4.914,00 €