Εργασία για τον καθαρισμό και τη φύλαξη των μοκετών για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου.

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11.30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/09/2015