Εργασία καθαρισμού των μοκετών για το ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/05/2020

Προυπολογισμός:

220,30 €