Εργασία καθαρισμού των μοκετών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου το «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/05/2020

Προυπολογισμός:

228,30 €