Εργασία μεταφοράς ογκωδών συσκευασιών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/03/2021

Προυπολογισμός:

1.000,00 €