Εργασία συντήρησης πλακοστρώσεων και επιστρώσεων πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Μαστιχοχωρίων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2024

Προυπολογισμός:

19.998,81€