Εργασία – Υπηρεσία “Ανύψωση Προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου Για Εργασίες Συντήρησης Ψηλών Δέντρων έτους 2020”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/03/2020

Προυπολογισμός:

4960,80 €