Εργασίες αποκατάστασης φρεατίων

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης φρεατίων στο οδικό δίκτυο Δήμου Χίου. Με το έργο αυτό θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα αποκατασταθούν τα σχετικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης μας.

Από το γραφείο τύπου