Εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώματος στην οδό Βερίτη

Χίος 07/06/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες και στα πλαίσια ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή του ρέματος Σκύλας», θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώματος στην οδό Βερίτη,

σε όλο το πλάτος της οδού, από τη γέφυρα του ρέματος Παρθένη έως τη διασταύρωση με την οδό 28ης Οκτωβρίου (Χριστός Βαρβασίου).

Στο ίδιο διάστημα θα πραγματοποιηθούν και εργασίες μερικής αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό 28η Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου θα πραγματοποιείται μερική ή πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα των ανωτέρω δρόμων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην περιοχή των έργων και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

από το γραφείο τύπου