ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Χιου 2017», θα ξεκινήσει τις εργασίες κατά προτεραιότητα από τις οδούς:
 Σουρή, από τις 09/07/2018 έως 10/07/2018
 Τσακού & Βαρδαλάχου από τις 11/07/2018 έως 12/07/2018
 Ροδοκανάκη από τις 13/07/2018 έως 16/07/2018

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους, στις παραπάνω οδούς, που θα γίνονται οι παρεμβάσεις του έργου και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.