Εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη

εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη

Με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Χαλάτση, η Δ.Κ. Βροντάδου στο πλαίσιο του εορτασμού «100 Χρόνια Βροντάδος 1918-2018», πραγματοποίησε εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη. Απομένει η σήμανσή τους, ώστε να καταστούν προσβάσιμα στους περιπατητές.

 Με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Χαλάτση, η Δ.Κ. Βροντάδου στο πλαίσιο του εορτασμού «100 Χρόνια Βροντάδος 1918-2018», πραγματοποίησε εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη. Απομένει η σήμανσή τους, ώστε να καταστούν προσβάσιμα στους περιπατητές.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ

                                                                                                      

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη

 

εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη

 

εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη

 

εργασίες καθαρισμού στα μονοπάτια από τη Μέσα Κλειδού-Λειβάδα-Άγ. Μακάριο έως Ράκτη