ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ

 

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+750» προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή του νέου δρόμου με τη λεωφόρο Ενώσεως και την οδό Μαστρολεονάρδου, την Πέμπτη 21/03/2019 και την Παρασκευή 22/03/2019.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.