Εργασίες στην ΔΕ Ομηρούπολης

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Ομηρούπολης» και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα τμήμα της οδού Μιχαήλ Βενιάμη μήκους 40μ. Το ανωτέρω τμήμα απέχει 200μ από την συμβολή της οδού Μιχαήλ Βενιάμη με την οδό Ενώσεως. Οι εργασίες ξεκινούν, αύριο, Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ.

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Β’