Εργασίες στο τέρμα της οδού Απλωταριάς

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο οδόστρωμα της οδού Απλωταριάς (στο ύψος του καταστήματος Vodafone) θα εκτελέσει εργασίες την Κυριακή, 21/2/2016 από τις 7:00π.μ

Η οδός Κοραή έως τη συμβολή με την οδό Στεφάνου Τσουρή θα παραμείνει κλειστή για 24 ώρες.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.