Δελτίο Τύπου- Εργαστήριο Εργασιακής Συμβουλευτικής

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Χίου διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ Εργαστήριο Εργασιακής Συμβουλευτικής με τίτλο
«Γνωρίζω τον Εαυτό, Ενημερώνομαι, Στοχεύω, Ενεργώ»
Θεματικές ενότητες:
«Ενίσχυση αυτοεικόνας και επαγγελματική ανάπτυξη».
«Διαδρομές σταδιοδρομίας, ευκαιρίες εργασίας και τρόποι αναζήτησης εργασίας».
«Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής».
«Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού».
«Δημιουργία PORTFOLIO».
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών καλούμε τις ενδιαφερόμενες να κάνουν την προεγγραφή τους έως 21 Απριλίου 2017, καλώντας στο 2271350040 ή στέλνοντας e-mail: womanaid@outlook.com.