Εσωτερική οδοποιία Κεντρικής Χίου, ΔΕ Χίου, Ομηρούπολης, Καμποχώρων και Αγίου Μηνά 2016

Στοιχεία Προκήρυξης