Εσωτερική οδοποιία Νότιας Χίου, ΔΕ Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας 2018

Στοιχεία Προκήρυξης