Εσωτερική Οδοποιία Βόρειας Χίου (Δ.Ε. Καρδαμύλων και Αμανής)

Στοιχεία Προκήρυξης