Εσωτερική οδοποιία Βόρειας Χίου, Δ.Ε. Ομηρούπολης, Δ.Ε. Καρδαμύλων και Αμανής 2017

Στοιχεία Προκήρυξης