Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων Αναβάτου

Ανάβατος 1

Στο πλαίσιο συνέχισης των έργων εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας συνεχίζει τη δράση της στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Χίου.

Στις φωτογραφίες, που επισυνάπτουμε, διακρίνονται οι παρεμβάσεις της υπηρεσίας στην τοπική κοινότητα Αναβάτου, όπου έγινε καθαρισμός και φύτευση καλλωπιστικών φυτών.

Από το γραφείο τύπου

Ανάβατος 2