Εξυγίανση προσβεβλημένου φοίνικα από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι των φοινικοειδών

Φοίνικες 1

Μετά τη διαπίστωση της προσβολής ενός φοίνικα του Δημοτικού Κήπου από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι των φοινικοειδών, το συνεργείο του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Χίου προχώρησε στη μηχανική εξυγίανση του προσβεβλημένου φοίνικα και στην εγκατάσταση συστήματος σωληνώσεων για εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων, με σκοπό την προστασία των υπόλοιπων 41 ιστορικών φοινίκων του Δημοτικού Κήπου.

Στις φωτογραφίες φαίνονται λεπτομέρειες από το ακμαίο, την προνύμφη και τη νυμφική θήκη του κόκκινου ρυγχωτού σκαθαριού.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου

Φοίνικες 2