Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, άρθρο 9, τα άτομα ΑμεΑ, που προσέρχονται σε όλες τις Υπηρεσίες της χώρας (ΝΠΔΔ, ΚΕΠ, ΟΤΑ Α & Β Βαθμού), πρέπει να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα κι αυτή η διάταξη αναρτάται σε ειδική πινακίδα και σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας.

Τα ΑμεΑ οφείλουν να επιδεικνύουν την κάρτα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που πιστοποιεί αυτή την ιδιότητα, προκειμένου να τύχουν αυτού του πλεονεκτήματος.

Από το γραφείο τύπου