ΦΑΝΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ, ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60 ΤΟΝΩΝ.

Στοιχεία Προκήρυξης