ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ, ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60 ΤΟΝΩΝ.

Στοιχεία Προκήρυξης