Φωτεινοί σηματοδότες στησυμβολή Λεωφόρου Ενώσεως με την οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη (περιοχή Φάρκαινα)