ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ

Στοιχεία Προκήρυξης