ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”

Ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση (είναι ένα δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των πολιτών & Οικονομικών φορέων, που βασικό στόχο έχει την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών & Γερμανικών ΟΤΑ σε θέματα αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων τους) και το Ίδρυμα Friedrich Ebert Stiftung για θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή Αξιοποίηση απορριμμάτων».

Η ημερίδα λόγω θεματολογίας έτυχε αποδοχής και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018, κατά τις ώρες 13.30-19.00 στο Αμφιθέτρο «Γιάννης Καράλης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκοπός της διοργάνωσης η ενημέρωση των δημοτών για τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων – προκαταλήψεις και πραγματικότητα – παρουσίαση πιλοτικού έργου.

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται ομιλίες από Έλληνες και Γερμανούς εκπροσώπους φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας. Αφού γίνει αναφορά της παρούσας κατάστασης στη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα και παρουσιαστεί η οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους θα γίνει παρουσίαση της διαχείρισης απορριμμάτων στη Γερμανία. Φυσικά, θα γίνει αναφορά στην οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γερμανίας και πως συμπράττουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στην Ενιαία Διαχείριση των απορριμμάτων και θα παρουσιαστεί η οπτική του Ομοσπονδιακού Κράτους/ κρατιδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Γερμανία.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας θεωρούμε ότι θα είναι γόνιμα για το Δήμο Χίου καθώς θα αποτελούν προϊόντα μελετών, συμπεράσματα μέσω της ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας, μέρος των οποίων θα μπορούν να εφαρμοστούν στο νησί μας για την καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση των απορριμμάτων της Χίου.