ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ημερίδα για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων διοργανώνει ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

 

Ημερίδα για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Χίος, Πέμπτη 21 Μαρτίου, 2019

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Τοποθεσία

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο

9:30 – 10:00

Προσέλευση, εγγραφές

10:00 – 10:30

Χαιρετισμοί

10: 30- 10:45

Σχεδιασμός δράσεων και Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Γ. Μακριπλής 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Χίου

10: 45- 11:00

Εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Σ. Συριώδης ΔΙΑΝΟΧ, ΦοΣΔΑ Χίου

11: 00- 11:15

Διάλειμμα Συζήτηση

11:15 – 12:45

Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος SuSNisia «Δημιουργία βιώσιμων υποδομών για την αξιοποίηση βιογενών υπολειμμάτων, η περίπτωση της Χίου»

Prof Baur (IZES gGmbH)

Αν. Καθ. Δ. Λέκκας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Dr. Rolf Liebeneiner – General Manager (BEKON GmbH) 

12:45 – 13:30

Συζήτηση

Η ημερίδα διοργανώνεται από τον Δήμο Χίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση.